О нама

Центар за едукацију и развој омладине Београда је независна, непрофитна, невладина организација коју су основали млади људи, студенти, са циљем вршења позитивног утицаја на омладину путем едуковања и струковног усмеравања и усавршавања омладине, пружања подршке младима у развоју властитог система вредности, подстицања удруженог вршења друштвено корисног рада, организовања и подржавања хуманитарних акција, промовисања спортских догађаја као и усмеравања младих ка интензивнијем бављењу спортом, давања савета и подршке када је реч о здравственој заштити сваке младе особе, промовисања културних вредности, као и многих других различитих облика прихватљивог друштвеног деловања.

Центар за едукацију и развој омладине Београда је организација која има амбициозне циљеве и озбиљну намеру да предузме низ разних активности да побољша положај омладине Београда. Од првог дана оснивања па све до данас сви чланови организације су отворени за сваки облик сарадње који је стављен у функцију остварења нашег сржног циља, а то је стварање најбољих услова за максималну подршку младима у друштвеном деловању, развоју, едуковању и остварењу њихових потреба и интереса.

Све наведене циљеве Центар за едукацију и развој омладине Београда, планира да спроведе уз помоћ посебног осврта на неформално образовање, који је као нови вид едукације младих све више присутан у нашој земљи, а који студентима пружа нови вид едукације, на један нови, младима прилагођен начин

Дугорочан циљ Центра за едукацију и развој омладине Београда јесте да као организација намењена управо младима успоставимо јединствен систем, који би свим младима у Београду пружио бољу будућност!