2E3A5193-1040×400[1]
achievement-agreement-arms-1068523[1]
img_2524
previous arrow
next arrow
2E3A5193-1040x400[1]
achievement-agreement-arms-1068523[1]
img_2524
previous arrow
next arrow
 

Центар за едукацију и развој омладине Београда је независна, непрофитна, невладина организација коју су основали млади људи, студенти, са циљем вршења позитивног утицаја на омладину путем едуковања и струковног усмеравања и усавршавања омладине, пружања подршке младима у развоју властитог система вредности, подстицања удруженог вршења друштвено корисног рада, организовања и подржавања хуманитарних акција, промовисања спортских догађаја као и усмеравања младих ка интензивнијем бављењу спортом, давања савета и подршке када је реч о здравственој заштити сваке младе особе, промовисања културних вредности, као и многих других различитих облика прихватљивог друштвеног деловања.

Нова искуства

Обзиром да је један од циљева ЦЕРОБа управо саветовање и едуковање младих људи кроз различите облике семинара и конференција, самим учешћем на различитим едукативним скуповима ЦЕРОБа, сваки учесник ће након завршетка истог бити богатији за низ нових знања која му у будућности могу значајно користити у одабиру даљег професионалног пута. Сви учесници биће у могућности да и након одржаних скупова накнадно обрате ЦЕРОБу за сваки вид сугестије уколико им она буде била потребна.

Нова познанства

Кроз различите видове сарадње које ЦЕРОБ буде градио са многим институцијама, како на пољу едукације тако и културе, спорта, забаве, млади ће имати прилике да стекну нова и ојачају постојећа познанства како међу собом тако и са представницима тих институција који ће заједно са члановима ЦЕРОБом реализовати низ активности у циљу јачања капацитета представника младих Београда. Наш веб-сајт нуди све елементе друштвене мреже, што додатно доприноси стицању нових познанстава.

Евалуација

Квалитет самих едукативних догађаја ћемо анализирати, а на основу евалуационих анкета који ће учесници попуњавати, тежити да константно унапређујемо.

Хуманитарни рад

Дугорочан циљ наше организације је да угрожене младе и децу активно укључимо у програме здравствене заштите, уочавајући реалне проблеме у нашем друштву.