Пројекат „Покрени се – Искористи шансу 2“

2021

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат ,,ПОКРЕНИ СЕ – ИСКОРИСТИ ШАНСУ 2“ представља наставак прошлогодишњег пројекта који је изазвао велико интересовање младих и остварио одличне резултате у  припреми младих за прелазак  из образовања у свет рада. Пројекат има две основне компоненте.

Прва се односи на унапређивање компетенција за  запошљивост и самозапошљивост 200 младих путем њихове едукације, кроз две десестодневне обуке из омладинског предузетништва и повећања  кључних компетенција  за целоживотно учење. Обуке су у функцији   развијања и промовисања предузетничког начина размишљања и делања и боље усклађености компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада. На посебној конференцији  размотриће се и  могућности повезивања са дијаспором уз укључивање предузетника и 50 младих из дијаспоре. Друга се односи на повећање капацитета запошљивости и запошљавање младих, кроз спровођење програма једномесечне стручне праксе у сарадњи са послодавцима за 50 незапослених младих жена и мушкараца,од којих ће одређени број добити понуду за радно ангажовање у компанијама у којима су обавили стручну праксу. Резултати пројекта биће представљени на завршној конференцији. У пројекат ће бити директно укључено 300 младих оба пола као и одређен број младих из осетљивих група.

Циљ пројекта је подизање компетенција  младих жена и мушкараца за запошљивост и самозапошљивост кроз реализацију обука из области омладинског предузетништва и стварање прилике за стицање одговарајућег радног искуства и овладавање вештинама које су у функцији њиховог бржег запошљавања, односно самозашљавања.  

Резултати пројекта допринеће повећаном интересовању и компетенцијама младих за предузетништво , бољу  конкурентност на тржишту  рада  и  повећању запослености и самозапослености младих.