Визија Хуманитарне фондације „ЦЕРОБ“ је друштво у коме студенти и млади из целе Србије преузимају одговорност и схватају моћ заједништва у решавању личних и друштвених проблема.

Мисија Хуманитарне фондације „ЦЕРОБ“ је буђење духа заједништва, јачање активизма младих, родољубља, обезбеђивање квалитетнијег живота рањивих група, поготово младих и њихово интегрисање у локалну заједницу. Такође, свесни проблема који у овом друштву постоје и погађају младе, настојаћемо да прикупљањем материјалне и новчане помоћи пружимо подршку угроженим групама, поготово у области здравствене заштите. Ово планирамо да спроведемо управо путем прикупљених донација (специјализована медицинска опрема, новчана помоћ…), које ћемо према унапред одређеним критеријумима донирати бројним здравственим и образовним институцијама, чиме ћемо у наредном периоду тежити да ову праксу институционализујемо.

Управо у складу са свим горенаведеним, дугорочан циљ наше организације је да угрожене младе и децу активно укључимо у програме здравствене заштите, уочавајући реалне проблеме у нашем друштву. На дуг рок гледано, све ово је оствариво уколико успемо да заједничким снагама решавање свих ових проблема спроведемо на одржив начин, у чему нам можете помоћи и ви!